Tomas Edman, Experio Lab Sverige

Tomas Edman är initiativtagaren till och leder Experio Labs nationella arbete. Tomas har ett brinnande engagemang för att genom design utveckla vår offentliga sektors förmåga att innovera och lösa komplexa samhällsutmaningar i direkt samverkan med medborgare, patienter, närstående och professionerna. Sedan starten i Värmland har Experio Lab utvecklats till en rörelse som idag samlar 10 […]

Fredrik Svensson – Workshopledare, Hack

Fredrik Svensson är medgrundare och regionchef på Redpill Linpro, Nordens ledande Open Source företag. Han har mer än 20 års erfarenhet från IT branschen och är medförfattare till modeller som Digital Ready och API Ready med syfte att hjälpa organisationer att navigera i dagens digitala verklighet. På senare tid har han intresserat sig alltmer för […]

Henrietta Huzell – Moderator

Henrietta Huzell, Prodekan vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet Henrietta Huzell är universitetslektor i arbetsvetenskap och prodekan på Karlstads Universitet. Hon är även forskare i projektet Genusakademin och kommer här bland annat att studera könssegregation och motstånd och hinder för innovation. Henrietta disputerade 2005 vid Karlstads universitet och forskar om arbetslivsfrågor kopplade […]

Kjersti Berg Marthinsen, Effect Management

Kjersti Berg Marthinsen har sin bakgrund i managementkonsultbranschen och inom hälso- och sjukvården i Värmland. Hon har många års konsulterfarenhet på nationell och internationell nivå inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor. Kjersti har under sina år i offentlig sektor haft ett antal chefsuppdrag på olika nivåer. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med […]

Angela Yong

Angela Yong arbetar deltid som projektledare med ett regeringsuppdrag på Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) för att främja öppen och datadriven innovation. En pilotplattform, Challengegov.se, inrättades och riktade sig mot den offentliga sektorn, den akademiska sektorn, entreprenörer och företag som vill leda förändring framåt och ta initiativ med hjälp av data. Sedan den mjuka lanseringen […]

Stefan Holmlid, Linköpings Universitet

Stefan är professor i design vid Linköping universitet. Hans forskningsfokus ligger på mötet mellan design och tjänst, såväl i praktiken som i forskningen. Han tar sin utgångspunkt i situerad kognition och komplexa adaptiva system, samt samtida designforskning. Hans främsta forskningskontext har varit offentlig sektor, från policy till tjänstesystemen. Han leder forskarutbildningen i design vid LiU, […]

Louise Bringselius, forskningsledare, Tillitsdelegationen

Louise är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande samt uppföljning. Särskilt intresserar hon sig för offentlig sektor och samhället som helhet. Louise är även specialiserad inom tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 var Louise forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade hon […]

Tobias Pulls, Lektor Datavetenskap, Karlstads Universitet

Tobias Pulls är Lektor i Datavetenskap vid Karlstads Universitet. Han är programledare för treåriga utbildningsprogram i datavetenskap och förläsare i några av universitetets säkerhetskurser. Tobias forskning kretsar kring säkerhet och integritet i tekniska system, på senaste tiden med fokus på trafikanalys av anonymitetsnätverket Tor och integritetsvänlig maskininlärning i EU Horizon 2020 projektet PAPAYA. Han är […]

Katarina Wetter Edman, Designforskare, Social Impact Lab, Örebro University holding

Katarina Wetter-Edman, är designforskare med fokus på design och offentlig sektor, med en doktorsexamen i design från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. De senaste tre åren har hon bedrivit forskningsprojektet – Personcentrering genom tjänstedesign, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Flexit-programmet. Projektet har fokuserat på hur tjänstedesign etableras och sprids inom Sörmlands region och […]

Josina Vink, Associate Professor, Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Josina Vink is an Associate Professor in service design at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) and Design Lead within the Center for Connected Care (C3) in Norway. Her work explores collective approaches for transforming health and care systems to enable an equitable, healthy future for all. She recently finished her PhD on […]