November 2022

Karlstad CCC

Tomas Edman, Experio Lab Sverige

Tomas Edman är initiativtagaren till och leder Experio Labs nationella arbete. Tomas har ett brinnande engagemang för att genom design utveckla vår offentliga sektors förmåga att innovera och lösa komplexa samhällsutmaningar i direkt samverkan med medborgare, patienter, närstående och professionerna.

Sedan starten i Värmland har Experio Lab utvecklats till en rörelse som idag samlar 10 regioner, ett antal kommuner, nationella myndigheter och universitet som delar resurser, lärande och utvecklar gemensam förmåga.

Vid sidan av arbetet är Tomas en ofrivillig fritidsbonde, fembarnsfar, morfar och fotbollsentusiast.