Agenda Service Convention Sweden 2020

Onsdag 25 November

08.15
Registrering och kaffe
08.30
Hej och välkomna från moderator
08.45
Beyond the Individual Bias: Working with Collectives in Mind
 Josina Vink, Associate Professor, Oslo School of Architecture and Design (AHO)
09.30
DigitalWell Arena
 

Med kunskapen om vad som väntar är det vårt ansvar att redan nu samla experterna, visionärerna och medmänniskorna som kan hitta svaren på välfärdens utmaningar. Vi måste bygga nya system och testa nya tjänster för att fler ska kunna leva längre och bättre. Tillsammans utvecklar vi lösningarna som förflyttar oss från det gamla till det nya: ett hälsosamhälle med mer jämlik vård, inkluderande innovationskraft och trygghet i vardagen. Så öppna sinnet, ta första steget och följ med framåt.

Talare från DigitalWell Arena meddelas inom kort.

10.00
Fikamingel
10.45
Från jaget till laget – hållbar innovation i praktiken
 

We are Laja med sina 15 års erfarenhet av innovationsarbete med näringsliv, kulturorganisationer, akademi och offentlig sektor tar med dig på en resa där du får möta komplexa utmaningar utifrån olika perspektiv.

 • Skapa nya möjligheter och engagera människor med vetenskapligt beprövade metoder
 • Hållbarhetsverktyg som grunden för samarbete och utgångspunkt för en strategi
 • Design Thinking – lär känna och utforska dina användare och kom ut och testa dina idéer på ett effektivt sätt


Anna Linton, We are Laja 
Johanna Skantze, We are Laja

11.30
Samling i Lars Lerin
11.45
Lunch
12.45
Hbg Works – kraften i en hel stad av potentiella intraprenörer
 

Det unika med Helsingborgs stads innovationshubb Hbg Works är att det samlar en internationell testbädd av partners för den smartare staden genom H22, ett stadsövergripande innovationssystem samt intraprenörskraft genom beprövade metoder som lean startup från start-up scenen. Genom Hbg Works stöd kan staden gå hela vägen från medarbetare som potentiella idébärare, till testning i det lilla, till uppskalade lösningar och värde för invånare. Hbg Works är ett verk som ger träningsvärk, genom att ge stöd i att testa, misslyckas, lära och skala.

  • En stad som blir ett innovationssystem – hur då?
  • Exempel ur innovationsverktygslådan
  • Framgångar och fallgropar när en bygger en testbädd


Martin Güll,
digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

13.30
Diskussionsgrupper: Vad kan en hel stad som testbädd möjliggöra?
 Deltagarna delas in i mindre grupper för att diskutera vilka möjligheter att arbeta med en hel stad som testbädd kan frambringa.
14.00
Fika och mingel
14.30
Experio Lab Sverige
 Experio Lab Sverige har tillsammans skapat en eftermiddag där vi får följa med på en resa genom hur de jobbar, projekt de jobbar med och en fördjupning i utmaningar de ser framåt.
16.45
Moderatorn avslutar konferensdag 1
19.00
Trerätters middag på Karlstad CCC

Torsdag 26 November

08.30
Morgonkaffe
09.00
Tillitsbaserat ledarskap – vad säger forskningen
 Talare meddelas inom kort
09.30
Buurtzorg – en organisation utan chefer
 

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Buurtzorgs arbete. I samråd med kunden fattar hon eller han självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande. Buurtzorg utgår från det professionella oberoendet hos sina anställda och stödjer aktivt personalens självständighet. Buurtzorg arbetar i små självstyrande team utan chefer.

 • Att leda en organisation utan chefer
 • Hantering av personal i en platt organisation


Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige

10.00
Paneldebatt: Att leda i förändring
 

Medverkande:

 • Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige
 • Fler paneldeltagare presenteras inom kort
 • Debatten leds av dagens moderator
10.20
Fika och mingel
10.50
Data som grund för innovation
 

Hur kan olika typer av data kombinerat ge oss grunden för innovationsutveckling.

 • Förändring och utveckling i innovation med hjälp av data
 • Hur real tids data och statistik hjälper oss innovera på olika sätt
 • Statistik, forskning och prognoser som verktyg i innovation


Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

11.20
Data som individuell och kollektiv resurs
 

Data är inte den nya oljan – det är den nya skattekronan. Eller är den kanske något helt annat?

 • Data som demokratisk artefakt
 • Socialsekreterare som dataexperter
 • Varför AI i offentlig sektor är som kejsarens nya kläder


Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)

12.00
Lunch
13.00
Hur bygger man en innovationsplattform?
 Talare meddelas i augusti
13.45
Datasäkerhet i samband med utveckling av samhällstjänster
 
Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet
14.15
Fika
14.45
Paneldebatt: Hur kommer vi kunna jobba med data i framtiden?

Kommer data bli mer lättillgänglig eller kommer det bli än svårare att jobba datadrivet? 

 

Medverkande:

 • Petter Falk
 • Tobias Pulls
 • Fler medverkande meddelas inom kort
15.15
Workshop: Ämne meddelas inom kort
 Workshop ledare meddelas i augusti
16.30
Sammanfattning och avslut av moderator