November 2022

Karlstad CCC

Agenda Service Convention Sweden 2020

Onsdag 25 November

09.10
Sändning live och tillgång till teknisksupport
09.28
Hej och välkomna från moderator Henrietta Huzell
09.35
Building the Uncommons – Designing amid Divergence in Collectives
 

Amid growing fragmentation and polarization in our systems and society, we need new spaces for working together that acknowledge our distinct ways of knowing and being

 • Learn about an alternative approach for collaboration that doesn’t assume alignment
 • Hear examples of negotiating amid differences within the health systems in Norway
 • Experience reflective tools for unpacking your own ways of knowing and being

Josina Vink, Associate Professor, Oslo School of Architecture and Design (AHO)

10.00
DigitalWell Arena: Samverkan på riktigt
 

Tillsammans med aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle så verkar DigitalWell Arena för att utveckla digitala lösningar för hälsa och välfärd.

 • Hur fungerar det i praktiken att samverka när alla inblandade har olika perspektiv, mål och kultur?
 • Vad händer i dagens snabbrörliga värld när digitala startups, strukturerna i offentlig sektor, forskningen och civilsamhället möts, och vad krävs för att samverkan ska uppstå på riktigt?
 

Tre processledare från DigitalWell Arena, som sinsemellan har olika perspektiv, bjuder på erfarenheter, lärdomar och verktyg för att underlätta för alla som verkar genom samverkan.

Lina Svensberg, Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization, DigitalWell Arena

Marie Granander, Process Manager, DigitalWell Arena 

Cecilia Karlsson, Process Manager DigitalWell Arena & E-hälsostrateg Region Värmland

10.30
Bensträckare följt av digitalt mingel
11.00
Från jaget till laget – hållbar innovation i praktiken
 

We are Laja med sina 15 års erfarenhet av innovationsarbete med näringsliv, kulturorganisationer, akademi och offentlig sektor tar med dig på en resa där du får möta komplexa utmaningar utifrån olika perspektiv.

 • Skapa nya möjligheter och engagera människor med vetenskapligt beprövade metoder
 • Hållbarhetsverktyg som grunden för samarbete och utgångspunkt för en strategi
 • Design Thinking – lär känna och utforska dina användare och kom ut och testa dina idéer på ett effektivt sätt


Anna Linton, We are Laja
Johanna Skantze, We are Laja

11.25
Samling
11.30
Lunchrast
12.20
Hbg Works – kraften i en hel stad av potentiella intraprenörer
 

Det unika med Helsingborgs stads innovationshubb Hbg Works är att det samlar en internationell testbädd av partners för den smartare staden genom H22, ett stadsövergripande innovationssystem samt intraprenörskraft genom beprövade metoder som lean startup från start-up scenen. Genom Hbg Works stöd kan staden gå hela vägen från medarbetare som potentiella idébärare, till testning i det lilla, till uppskalade lösningar och värde för invånare. Hbg Works är ett verk som ger träningsvärk, genom att ge stöd i att testa, misslyckas, lära och skala.

  • En stad som blir ett innovationssystem – hur då?
  • Exempel ur innovationsverktygslådan
  • Framgångar och fallgropar när en bygger en testbädd


Martin Güll
, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

12.55
Diskussionsgrupper: Vad kan en hel stad som testbädd möjliggöra?
 Deltagarna delas in i mindre grupper (fysiska alternativt digitala mötesrum) för att diskutera vilka möjligheter att arbeta med en hel stad som testbädd kan frambringa.
13.15
Bensträckare och paus
13.30
Experio Lab Sverige
 

Experio Lab Sverige har tillsammans skapat en eftermiddag där vi får följa med på en resa genom hur de jobbar, projekt de jobbar med och en fördjupning i utmaningar de ser framåt.

Tomas Edman från Experio Lab Sverige inleder eftermiddagen

13.45
Experio Lab Sverige: Personcentrering genom tjänstedesign – spänningar och drivkrafter för etablering och spridning av nya arbetssätt
 
 • Resultat från ett 3-årigt forskningsprojekt som genomförts i samverkan med FoU i Sörmland och Region Sörmland, finansierat genom Riksbankens Jubileumsfonds Flexit program
 • Genom aktionsforskning har projektet undersökt tjänstedesignens roll för att förstärka personcentrerade arbets- och förhållningssätt, samt hinder och drivkrafter för hur tjänstedesign i sig sprids inom och mellan region och kommuner

Katarina Wetter-Edman, designforskare, Social Impact Lab, Örebro University holding

14.10
Experio Lab Sverige: Workshop – vi delas in i mindre digitala rum för att diskutera tjänstedesign
14.25
Bensträckare och paus
14.35
Experio Lab Sverige: Tjänstedesign – principer och praktiker
 

Lansering av boken Tjänstedesign, den första boken på svenska om tjänstedesign ges nu ut av Studentlitteratur. I ett modererat samtal med författarna diskuterar vi tjänstedesign. Hur gör man, vad gör man, varför gör man, när gör man? Vad blir bättre av att använda tjänstedesign och var ligger begränsningarna.

Stefan Holmlid, Professor i Design LiU och Katarina Wetter-Edman

15.00
Experio Lab Sverige: Workshop där du som deltagare väljer diskussiongrupp efter ämne.
 

Digitalt Rum 1 Workshopledare: Christine Senter, Psykolog, Region Gotland Med erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling och nu också doktorand vid Uppsala Universitet. Hennes område berör det högst aktuella ämnet information och digitalisering. Idag får ni höra och prata med Christine om psykologin bakom förändringsresan som vi ofta står inför, där förstärkning och uppföljning är några av nycklarna för att ta sig framåt.

Digitalt Rum 2 Workshopledare: Lisa Malmberg, PhD Design, Linköpings Universitet och numer tjänstedesigner anställd av Region Sörmland Lisa kommer prata om att bygga designförmåga och vikten av att utveckla förutsättningar för användning av design inom offentlig sektor. Lisa bär också med sig färsk kunskap från projektet DialogLab i primärvården i Sörmland.

Digitalt Rum 3 Workshopledare: Åsa Wikberg-Nilsson, biträdande professor i design, Luleå Tekniska Universitet Åsa fokuserar främst på normkreativa innovationsmetoder, socialt hållbar design och användarcentrerade designmetoder. Hon har även varit med om att utveckla Nova – ett toolkit av normkreativa verktyg och metoder för innovation baserat på praktisk erfarenhet och forskning från en mängd projekt och studier. Hör och prata mer med Åsa gällande normkreativ design!

Digitalt Rum 4 Workshopledare: André Szeles, tjänstedesigner, Region Värmland André kommer dela kunskap om design för bättre beslutsfattande med praktiska erfarenheter från ett mycket spännande designdrivet projekt där kommun och region samskapat lösningar för Nära Vård och Omsorg och förebyggande insatser för psykisk hälsa i Grums kommun.

15.35
Experio Lab Sverige: Summering av eftermiddagen
15.45
Moderator Henrietta Huzell avslutar konferensdag 1

Torsdag 26 November

08.40
Sändningen live och tillgång till teknisksupport
08.55 Hej och välkomna – moderator Henrietta Huzell
09.00
Tillit och medledarskap i framtidens nätverksorganisationer
 

Framtidens organisationer fungerar mer som nätverk än som hierarkier. Där behöver vi skilja mindre mellan chefer och medarbetare, men också mindre mellan medarbetare och klient. För att ta oss dit är tillit grunden. Tilliten behöver märkas i allt från styrning och system till kultur och ledarskap.

Bringselius berättar mer om detta utifrån forskningen och knyter samtidigt an till de principer och ramverk hon utvecklade i rollen som forskningsledare i Tillitsdelegationen.

Louise Bringselius, filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet

09.30
Buurtzorg – en organisation utan chefer
 

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Buurtzorgs arbete. I samråd med kunden fattar hon eller han självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande. Buurtzorg utgår från det professionella oberoendet hos sina anställda och stödjer aktivt personalens självständighet. Buurtzorg arbetar i små självstyrande team utan chefer.

 • Att leda en organisation utan chefer
 • Hantering av personal i en platt organisation

Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige

10.00
Paneldebatt: Att leda i förändring
 

Medverkande:

 • Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige
 • Martin Fransson, ek dr, Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstad Universitet
 • Kjersti Berg Marthinsen, Effect Management
 • Debatten leds av dagens moderator Henrietta Huzell
10.20
Bensträckare och paus
10.40
Data som grund för innovation
 

Hur kan olika typer av data kombinerat ge oss grunden för innovationsutveckling.

 • Förändring och utveckling i innovation med hjälp av data
 • Hur real tids data och statistik hjälper oss innovera på olika sätt
 • Statistik, forskning och prognoser som verktyg i innovation

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

11.07
Data som individuell och kollektiv resurs
 

Data är inte den nya oljan – det är den nya skattekronan. Eller är den kanske något helt annat?

 • Data som demokratisk artefakt
 • Socialsekreterare som dataexperter
 • Varför AI i offentlig sektor är som kejsarens nya kläder

Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)

11.35
Lunch
12.25
Innovationsplattform för att främja öppen och datadriven innovation
 

Angela kommer utifrån sina erfarenheter och lärdomar från flera regeringsuppdrag så som Hack for Sweden, Hack the Crisis och Challengesgov.se dela med sig av sin kunskap. Flera av dessa uppdrag har innovationstävlingar som form. Vi kommer att beröra:

 • Landskap med fokus på offentlig innovation
 • Hur vi kan utgå från behov och använda data som strategisk resurs
 • Användningsfall för innovationstävlingar och innovationsupphandling
 • Förmågor en plattform ska stödja

Angela Yong, Program & Innovation manager, SMHI, Tillväxtverket och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

12.57
Cybersäkerhet vid utveckling av samhällstjänster
 
 • Kraven blir bara fler och fler: som om GDPR inte vore nog så är cybersäkerhet mer aktuellt än någonsin i vår oroliga värld
 • Gör kraven till en möjlighet istället för ett hinder vid utveckling av nya samhällstjänster
 • Tips kring hur du undviker fallgroparna från första början

Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet

13.25
Paus och bensträckare
13.42
Paneldebatt: Hur kommer vi kunna jobba med data i framtiden?

Kommer data bli mer lättillgänglig eller kommer det bli än svårare att jobba datadrivet?

 

Medverkande:

 • Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)
 • Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet
 • Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier
 • Debatten leds av dagens moderator Henrietta Huzell
14.10
Workshop: Hack: Data för tjänstedesign
 

I dagens alltmer digitala samhälle lämnar vi ifrån oss (medvetet eller omedvetet) mycket mer data än vi någonsin gjort tidigare. Digitala verktyg ger oss också nya möjligheter att analysera och använda denna data på sätt som vi inte kunnat göra tidigare. Vart går då gränsen för vilken data vi kan tänka oss att dela med oss av och hur kan den data som vi faktiskt delar med oss av användas för att designa eller förändra välfärdstjänster eller beteenden inom områden som hållbar transport, hälsomedvetenhet och hållbar konsumtion?

Workshopledare: Fredrik Svensson, CEO, Redpill Linpro Karlstad AB

15.25
Sammanfattning och avslut av moderator