25-26 november 2020

Karlstad CCC

Agenda Service Convention Sweden 2020

Onsdag 25 November

09.15
Registrering och kaffe
09.30
Hej och välkomna från moderator Henrietta Huzell
09.35
Building the Uncommons – Designing amid Divergence in Collectives
 

Amid growing fragmentation and polarization in our systems and society, we need new spaces for working together that acknowledge our distinct ways of knowing and being

 • Learn about an alternative approach for collaboration that doesn’t assume alignment
 • Hear examples of negotiating amid differences within the health systems in Norway
 • Experience reflective tools for unpacking your own ways of knowing and being

Josina Vink, Associate Professor, Oslo School of Architecture and Design (AHO)

10.00
DigitalWell Arena
 

Med kunskapen om vad som väntar är det vårt ansvar att redan nu samla experterna, visionärerna och medmänniskorna som kan hitta svaren på välfärdens utmaningar. Vi måste bygga nya system och testa nya tjänster för att fler ska kunna leva längre och bättre. Tillsammans utvecklar vi lösningarna som förflyttar oss från det gamla till det nya: ett hälsosamhälle med mer jämlik vård, inkluderande innovationskraft och trygghet i vardagen. Så öppna sinnet, ta första steget och följ med framåt.

Lina Svensberg, Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization, DigitalWell Arena
Marie Granander, Process Manager, DigitalWell Arena
Cecilia Karlsson, Process Manager DigitalWell Arena & E-hälsostrateg Region Värmland

10.25
Fikamingel
11.00
Från jaget till laget – hållbar innovation i praktiken
 

We are Laja med sina 15 års erfarenhet av innovationsarbete med näringsliv, kulturorganisationer, akademi och offentlig sektor tar med dig på en resa där du får möta komplexa utmaningar utifrån olika perspektiv.

 • Skapa nya möjligheter och engagera människor med vetenskapligt beprövade metoder
 • Hållbarhetsverktyg som grunden för samarbete och utgångspunkt för en strategi
 • Design Thinking – lär känna och utforska dina användare och kom ut och testa dina idéer på ett effektivt sätt

Anna Linton, We are Laja 
Johanna Skantze, We are Laja

11.25
Samling i Lars Lerin
11.30
Lunch
12.30
Hbg Works – kraften i en hel stad av potentiella intraprenörer
 

Det unika med Helsingborgs stads innovationshubb Hbg Works är att det samlar en internationell testbädd av partners för den smartare staden genom H22, ett stadsövergripande innovationssystem samt intraprenörskraft genom beprövade metoder som lean startup från start-up scenen. Genom Hbg Works stöd kan staden gå hela vägen från medarbetare som potentiella idébärare, till testning i det lilla, till uppskalade lösningar och värde för invånare. Hbg Works är ett verk som ger träningsvärk, genom att ge stöd i att testa, misslyckas, lära och skala.

  • En stad som blir ett innovationssystem – hur då?
  • Exempel ur innovationsverktygslådan
  • Framgångar och fallgropar när en bygger en testbädd

Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

12.55
Diskussionsgrupper: Vad kan en hel stad som testbädd möjliggöra?
 Deltagarna delas in i mindre grupper (fysiska alternativt digitala mötesrum) för att diskutera vilka möjligheter att arbeta med en hel stad som testbädd kan frambringa.
13.15
Fika och mingel
13.35
Experio Lab Sverige
 

Experio Lab Sverige har tillsammans skapat en eftermiddag där vi får följa med på en resa genom hur de jobbar, projekt de jobbar med och en fördjupning i utmaningar de ser framåt.

ca 13.40 Personcentrering genom tjänstedesign – spänningar och drivkrafter för etablering och spridning av nya arbetssätt

 • Resultat från ett 3-årigt forskningsprojekt som genomförts i samverkan med FoU i Sörmland och Region Sörmland, finansierat genom Riksbankens Jubileumsfonds Flexit program
 • Genom aktionsforskning har projektet undersökt tjänstedesignens roll för att förstärka personcentrerade arbets- och förhållningssätt, samt hinder och drivkrafter för hur tjänstedesign i sig sprids inom och mellan region och kommuner

Katarina Wetter-Edman, designforskare, Social Impact Lab, Örebro University holding

ca 14.00 Workshop där du som deltagare väljer diskussiongrupp efter ämne (ämnen presenteras inom kort)

ca 14.30 Tjänstedesign – principer och praktiker

Lansering av boken Tjänstedesign, den första boken på svenska om tjänstedesign ges nu ut av Studentlitteratur. I ett modererat samtal med författarna diskuterar vi tjänstedesign. Hur gör man, vad gör man, varför gör man, när gör man? Vad blir bättre av att använda tjänstedesign och var ligger begränsningarna.

Stefan Holmlid, Professor i Design LiU och Katarina Wetter-Edman

ca 14.50 Workshop där du som deltagare väljer diskussiongrupp efter ämne (ämnen presenteras inom kort)

15.45
Moderator Henrietta Huzell avslutar konferensdag 1
18.00
Trerätters middag på Karlstad CCC

Torsdag 26 November

08.30
Morgonkaffe
09.00
Tillitsbaserat ledarskap 
 Louise Bringselius, filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet
09.30
Buurtzorg – en organisation utan chefer
 

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Buurtzorgs arbete. I samråd med kunden fattar hon eller han självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande. Buurtzorg utgår från det professionella oberoendet hos sina anställda och stödjer aktivt personalens självständighet. Buurtzorg arbetar i små självstyrande team utan chefer.

 • Att leda en organisation utan chefer
 • Hantering av personal i en platt organisation

Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige

10.00
Paneldebatt: Att leda i förändring
 

Medverkande:

 • Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige
 • Fler paneldeltagare presenteras inom kort
 • Debatten leds av dagens moderator
10.20
Fika och mingel
10.40
Data som grund för innovation
 

Hur kan olika typer av data kombinerat ge oss grunden för innovationsutveckling.

 • Förändring och utveckling i innovation med hjälp av data
 • Hur real tids data och statistik hjälper oss innovera på olika sätt
 • Statistik, forskning och prognoser som verktyg i innovation

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

11.10
Data som individuell och kollektiv resurs
 

Data är inte den nya oljan – det är den nya skattekronan. Eller är den kanske något helt annat?

 • Data som demokratisk artefakt
 • Socialsekreterare som dataexperter
 • Varför AI i offentlig sektor är som kejsarens nya kläder

Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)

11.35
Lunch
12.35
Hur bygger man en innovationsplattform?
 Talare meddelas inom kort
13.00
Cybersäkerhet vid utveckling av samhällstjänster
 
 • Kraven blir bara fler och fler: som om GDPR inte vore nog så är cybersäkerhet mer aktuellt än någonsin i vår oroliga värld
 • Gör kraven till en möjlighet istället för ett hinder vid utveckling av nya samhällstjänster
 • Tips kring hur du undviker fallgroparna från första början

Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet

13.25
Fika
13.45
Paneldebatt: Hur kommer vi kunna jobba med data i framtiden?

Kommer data bli mer lättillgänglig eller kommer det bli än svårare att jobba datadrivet? 

 

Medverkande:

 • Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)
 • Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet
 • Fler medverkande meddelas inom kort
14.10
Workshop: Hack: Data för tjänstedesign
 

I dagens alltmer digitala samhälle lämnar vi ifrån oss (medvetet eller omedvetet) mycket mer data än vi någonsin gjort tidigare. Digitala verktyg ger oss också nya möjligheter att analysera och använda denna data på sätt som vi inte kunnat göra tidigare. Vart går då gränsen för vilken data vi kan tänka oss att dela med oss av och hur kan den data som vi faktiskt delar med oss av användas för att designa eller förändra välfärdstjänster eller beteenden inom områden som hållbar transport, hälsomedvetenhet och hållbar konsumtion?

Workshopledare: Fredrik Svensson, CEO, Redpill Linpro Karlstad AB

15.35
Sammanfattning och avslut av moderator