November 2022

Karlstad CCC

Service Convention Sweden

november 2022, Karlstad

Service Convention Sweden är en kongress
inriktad på välfärdstjänster.

Vi samlar offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur vi kan lösa några av våra viktigaste samhällsutmaningar med hjälp av nya digitala lösningar, affärsmodeller och arbetssätt.

Om Service Convention Sweden

Tack alla medverkande på Service Convention Sweden 2020. Nu laddar vi om och ser fram emot att förhoppningsvis kunna träffas fysiskt på kongressen 2022.

Ökad globalisering, krav på effektivisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer i dagens samhälle och skapar nya förutsättningar för att utveckla välfärdstjänster. Service Convention Sweden bidrar till att stimulera utvecklingen av nya välfärdstjänster och är en mötesplats där du får inspiration, kunskap och insikter som du kan använda i ditt arbete med att möta framtidens utmaningar.

Den centrala utgångspunkten för konferensen är användaren. Vår idé är att verksamheter utvecklas utifrån användarens behov och livssituation.

Kongressen syftar till att synliggöra forskningens innehåll och näringslivets kompetens i att stötta offentlig sektor med nya arbetssätt där alla parter stärks och att en plattform för samverkan skapas. Konferensen syftar även till att utveckla samverkan mellan regioner och intressenter för att skapa bättre förutsättningar att dela kunskap och tjänstedesignutveckling mellan olika organisationer.

Hur kan vi hänga med i utvecklingen och möta kunder, patienter och medborgares behov? Vad behöver vi för att förändra, påverka och driva utvecklingen åt rätt håll? Varmt välkommen till Service Convention Sweden 2022 i Karlstad där vi tillsammans ser nya möjligheter, vågar samarbeta och får kunskap och verktyg för att snabbare kunna förändra.