25-26 november 2020

Karlstad CCC

Service Convention Sweden

Ett Digifysiskt Event

25-26 november 2020, Karlstad

Service Convention Sweden är en kongress
inriktad på välfärdstjänster.

Vi samlar offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur vi kan lösa några av våra viktigaste samhällsutmaningar med hjälp av nya digitala lösningar, affärsmodeller och arbetssätt.

Om Service Convention Sweden

I år ställer vi om istället för att ställa in. Vi anpassar Service Convention Sweden 2020 för att kunna genomföra konferensen i ett tryggt coronaanpassat format. Vi har ett max antal om 50 deltagare på plats på Karlstad CCC och du kan välja att medverka digitalt på konferensen, antingen själv eller via en hubb med dina kollegor. Vilket betyder att även om du inte är med på plats så kan du medverka på hela kongressen. 

Vill du läsa mer om hur Karlstad CCC har anpassat anläggningen som en följd av pandemin så kan du göra det här.

Ökad globalisering, krav på effektivisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer i dagens samhälle och skapar nya förutsättningar för att utveckla välfärdstjänster. Service Convention Sweden bidrar till att stimulera utvecklingen av nya välfärdstjänster och är en mötesplats där du får inspiration, kunskap och insikter som du kan använda i ditt arbete med att möta framtidens utmaningar.

Den centrala utgångspunkten för konferensen är användaren. Vår idé är att verksamheter utvecklas utifrån användarens behov och livssituation.

Kongressen syftar till att synliggöra forskningens innehåll och näringslivets kompetens i att stötta offentlig sektor med nya arbetssätt där alla parter stärks och att en plattform för samverkan skapas. Konferensen syftar även till att utveckla samverkan mellan regioner och intressenter för att skapa bättre förutsättningar att dela kunskap och tjänstedesignutveckling mellan olika organisationer.

Hur kan vi hänga med i utvecklingen och möta kunder, patienter och medborgares behov? Vad behöver vi för att förändra, påverka och driva utvecklingen åt rätt håll? Varmt välkommen till Service Convention Sweden 2020 den 25-26 november i Karlstad där vi tillsammans ser nya möjligheter, vågar samarbeta och får kunskap och verktyg för att snabbare kunna förändra.