November 2022

Karlstad CCC

Henrietta Huzell – Moderator

Henrietta Huzell, Prodekan vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet

Henrietta Huzell är universitetslektor i arbetsvetenskap och prodekan på Karlstads Universitet. Hon är även forskare i projektet Genusakademin och kommer här bland annat att studera könssegregation och motstånd och hinder för innovation. Henrietta disputerade 2005 vid Karlstads universitet och forskar om arbetslivsfrågor kopplade till tjänstesamhället. Hennes forskning om utseendets betydelse inom privat tjänstesektor har rönt stor uppmärksamhet i medierna. Hon har ägnat stor del åt administrativa uppdrag av olika slag, bland annat som ledamot i Karlstads universitetsstyrelse och vice ordförande Saco. Henrietta Huzell var föreståndare för CTF mellan 2013-2017.