Cecilia Karlsson Process Manager, DigitalWell Arena

Cecilia har sin bakgrund inom hälso- och sjukvården med drygt 30 års erfarenhet i både offentlig och privat vård. Hon har en grund med 10 års erfarenhet från akut- och intensivvård som sjuksköterska, och därefter arbetat ca 18 år som chef och ledare i olika befattningar. De senaste fem åren har Cecilia arbetat med digitalisering […]

Marie Granander Process Manager, DigitalWell Arena

Marie är civilekonomen som tidigt fascinerades av hur digitala system och lösningar kan tillämpas för både individer och verksamhet – oavsett om det avser att stärka individen i sin vardag, eller möjliggöra nya arbetssätt inom en hel organisation. Som managementkonsult och digitaliseringsstrateg har hon arbetat inom offentlig sektor med att granska och utveckla styrmodeller, strategier, […]

Lina Svensberg, DigitalWell

Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization, DigitalWell Arena Lina är en nyfiken och drivande entreprenörssjäl som startade sin yrkesbana som klassisk pianist. Medan det kunde vara något enformigt att endast spela piano, upptäckte hon snabbt att den drivkraft, kreativitet och disciplin man utvecklar kunde komma till användning i många andra sammanhang. Hon har själv startat ett […]

Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige

Mona Lindström är utbildad sjuksköterska och har arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset. 2005 flyttade hon till Eindhoven, Nederländerna, där hon några år senare började att arbeta inom hemsjukvård. År 2009 började Mona arbeta som sjuksyster för det Nederländska företaget Buurtzorg, dit hon lockats av organisationens starka inriktning på; patienten, professionen, självstyre samt att tillföra samhällsnytta utan […]

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökte vårt framtida behov av vård och omsorg. Anders har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han arbetar även med en del av institutets uppdrag från utredningar och organisationer, t.ex. hur IT påverkar […]

Johanna Skantze, Sales & Opportunities, We are Laja

Johanna är en nätverkare av rang och ser samarbetsmöjligheter i nästan alla hon möter. Hon är en digital nomad som lever sommarhalvåret på Gotland och vintertid i schweiziska Verbier. Hennes nyfikenhet i kombination med förmågan att koppla på de olika perspektiv som kommer av att bo på olika platser, skaffa sig insikt i en rad […]

Anna Linton, Creative Director, We are Laja

Anna är We are Lajas trendspotter, storyteller och drömförverkligare som tar vilken komplex hållbarhetsutmaning som helst och omvandlar den till nya affärsmöjligheter. När du jobbar med Anna är precis allting möjligt!Anna älskar naturen, människor, mat och musik och bidrar med en kreativ touch till allting We are Laja skapar. Hon är fantastisk på att involvera […]

Petter Falk, forskare, RISE

Petter Falk är demokratiforskare och tjänstedesigner vid RISE, Research Institues of Sweden, samt knuten till Centrum för tjänsteforskning och statsvetenskapen vid Karlstad universitet som doktorand. I sin forskning undersöker Petter data som demokratisk artefakt vid införandet av algoritmiska system i offentlig sektor och han har drivit ett flertal nationella och internationella innovations- och forskningsprojekt rörande […]

Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

Martin är civilingenjör och civilekonom från LTH och Lunds Universitet. Den största delen av sitt arbetsliv har han jobbat i stora organisationer som ABB, Telia Sonera, Sony Ericsson, Region Skåne med IT, affärsutveckling, produktledning och ledarskap. Sin introduktion till den offentliga världen fick han på sitt senaste jobb på Skånetrafiken, där han var affärsutvecklingschef med ansvar […]