November 2022

Karlstad CCC

Kjersti Berg Marthinsen, Effect Management

Kjersti Berg Marthinsen har sin bakgrund i managementkonsultbranschen och inom hälso- och sjukvården i Värmland. Hon har många års konsulterfarenhet på nationell och internationell nivå inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor.

Kjersti har under sina år i offentlig sektor haft ett antal chefsuppdrag på olika nivåer. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med styrning och ledning, verksamhetsutvecklingen och processledning, där hon under åren bland annat arbetat med och genomfört flera processer kopplat till digitalisering och innovation. Kjersti har också varit delaktig i utveckling av Experio Lab, Landstinget i Värmlands satsning på tjänstedesign och användarinvolvering.

Idag är Kjersti konsultchef, managementkonsult och delägare på Effect Management. Hon arbetar i Effects team med särskild inriktning mot offentlig sektor, som arbetar i nära samverkan med akademin och nätverkskonsulter bestående av kompetenser såsom statsvetare/demokratiforskare, trendforskare, jurister, tjänsteforskare med flera. Kjersti deltar också i Effects ERFA-nätverk för högsta managementledningen i kommuner, regioner och statliga myndigheter, dvs kommun- och regiondirektörer samt generaldirektörer.