November 2022

Karlstad CCC

Katarina Wetter Edman, Designforskare, Social Impact Lab, Örebro University holding

Katarina Wetter-Edman, är designforskare med fokus på design och offentlig sektor, med en doktorsexamen i design från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.

De senaste tre åren har hon bedrivit forskningsprojektet – Personcentrering genom tjänstedesign, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Flexit-programmet. Projektet har fokuserat på hur tjänstedesign etableras och sprids inom Sörmlands region och kommuner, samt i vilken grad och på vilket sätt det bidrar till ökad grad av personcentrering. Erfarenheter från 15 års forskning och praktik inom tjänstedesign publiceras under hösten i boken Tjänstedesign – principer och praktiker, samförfattad med Stefan Holmlid för Studentlitteratur.

Katarina har tidigare bland annat arbetet som lektor i tjänstedesign på Konstfack, Stockholm, som forskningsledare i Tillitsdelegationen och Forskning och Utveckling i Sörmland.