November 2022

Karlstad CCC

Stefan Holmlid, Linköpings Universitet

Stefan är professor i design vid Linköping universitet. Hans forskningsfokus ligger på mötet mellan design och tjänst, såväl i praktiken som i forskningen.

Han tar sin utgångspunkt i situerad kognition och komplexa adaptiva system, samt samtida designforskning. Hans främsta forskningskontext har varit offentlig sektor, från policy till tjänstesystemen. Han leder forskarutbildningen i design vid LiU, en multidisciplinär master i design, och forskargruppen Interaction and Service design resarch group, IxS. Stefan är även gästprofessor vid Politecnico di Milano och forskare i Experio Labs forskarnätverk.

Stefan är medgrundare till det internationella professionsnätverket Service Design Network samt ServDes, den ledande akademiska konferensen i mötet mellan design och tjänster.
Erfarenheter från 15 års forskning och praktik inom tjänstedesign publiceras under hösten i boken Tjänstedesign – principer och praktiker, samförfattad med Katarina Wetter-Edman för Studentlitteratur.