November 2022

Karlstad CCC

Louise Bringselius, forskningsledare, Tillitsdelegationen

Louise är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande samt uppföljning. Särskilt intresserar hon sig för offentlig sektor och samhället som helhet. Louise är även specialiserad inom tillitsbaserad styrning.

År 2017-2019 var Louise forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade hon bland annat ett teoretiskt ramverk med vägledande principer. Hon ansvarade även för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare och medborgare i offentlig sektor. Louise är även fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet och talare.

Louise forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och den finns publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Hon har även haft ledande positioner i såväl privat som offentlig sektor, exempelvis som internationell marknadschef och som strategisk rådgivare i Region Skåne.