November 2022

Karlstad CCC

Talarpresentationer SCS 2020

Nedan kan du ladda ner  talarpresentationerna från 2020. 

Frågor och svar från talarna Service Convention Sweden 2020

Onsdag 25 november

Building the Uncommons – Designing amid Divergence in Collectives

Josina Vink, Associate Professor, Oslo School of Architecture and Design (AHO)

DigitalWell Arena: Samverkan på riktigt

Marie Granander, Process Manager, DigitalWell Arena 

Från jaget till laget – hållbar innovation i praktiken
Anna Linton och Johanna Skantze, We are Laja

Hbg Works – kraften i en hel stad av potentiella intraprenörer

Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

Experio Lab Sverige

Personcentrering genom tjänstedesign – spänningar och drivkrafter för etablering och spridning av nya arbetssätt

Katarina Wetter-Edman, designforskare, Social Impact Lab, Örebro University holding

Christine Senter, Psykolog, Region Gotland

Lisa Malmberg, PhD Design, Linköpings Universitet

André Szeles, tjänstedesigner, Region Värmland André 

Torsdag 26 november

Tillit och medledarskap i framtidens nätverksorganisationer

Louise Bringselius, filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet

Buurtzorg – en organisation utan chefer

Mona Lindström, verksamhetsansvarig, Buurtzorg Sverige

Data som grund för innovation

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

Data som individuell och kollektiv resurs

Petter Falk, forskare och tjänstedesigner, Research Institutes of Sweden (RISE)

Innovationsplattform för att främja öppen och datadriven innovation

Angela Yong, Program & Innovation manager, SMHI, Tillväxtverket och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

Cybersäkerhet vid utveckling av samhällstjänster

Tobias Pulls, forskare och lektor, Karlstad Universitet