November 2022

Karlstad CCC

Hållbara Transporter Block 1

Under datainsamlingen så kommer du att ställa fyra frågor till ca 10 olika personer. Frågorna du ska ställa hittar du i enkäten som du kommer till genom att klicka på den blå knappen nedan. Det är även där du för in dina svar.

Lycka till!