November 2022

Karlstad CCC

Hållbar Konsumtion Block 2

Under datainsamlingen så kommer du att ställa tre frågor till ca 10 olika personer. Frågorna du ska ställa hittar du i enkäten som du kommer till genom att klicka på den blå knappen nedan. Det är även där du för in dina svar. Lycka till!