fbpx

Katarina Wetter Edman

Talare

Katarina Wetter Edman, Fil. Dr,. MFA, är designforskare med fokus på tjänstedesign i offentlig sektor. Under 2018 är hon forskningsledare inom Tillitsdelegationen med ansvar för Tillitsverkstans arbete med statliga myndigheter. Katarina var den första som disputerade inom tjänstedesignområdet på konstnärlig fakultet (HDK, GU) i Sverige. Hon har sedan dess verkat som lektor i tjänstedesign på Konstfack samt designforskare inom vård och omsorg både i Sörmland och Värmland. Forskningsfokus har varit hur erfarenhetsbaserad och estetisk kompetens driver förståelse och utveckling av gemensamt värdeskapande och involvering av användare.

Föreläsning tillsammans med Jacob Sandgren:
Mod att samverka utifrån individens fokus
Med samverkan, innovativa arbetssätt och mod kan vi få individcentrering i offentlig sektor. Jacob och Katarina pratar om hur politiken kan skapa förutsättningar för samverkan i praktiken samt visar konkreta exempel från ett samverkansprojekt mellan landsting och kommuner i Sörmland.