November 2022

Karlstad CCC

Marie Granander Process Manager, DigitalWell Arena

Marie är civilekonomen som tidigt fascinerades av hur digitala system och lösningar kan tillämpas för både individer och verksamhet – oavsett om det avser att stärka individen i sin vardag, eller möjliggöra nya arbetssätt inom en hel organisation.

Som managementkonsult och digitaliseringsstrateg har hon arbetat inom offentlig sektor med att granska och utveckla styrmodeller, strategier, flöden och processer, drivit större verksamhetssystemprojekt samt agerat förändringsledare för både ledning och medarbetare. Med öga för detaljer och känsla för helhet skapar hon trygghet, reder i utmaningar och visar vägen till möjligheterna.

Som processledare för DigitalWell Arena agerar Marie koordinator, hon håller ihop initiativets alla delar och ansvarar för den interna verksamhetsutvecklingen.