November 2022

Karlstad CCC

Lina Svensberg, DigitalWell

Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization, DigitalWell Arena

Lina är en nyfiken och drivande entreprenörssjäl som startade sin yrkesbana som klassisk pianist. Medan det kunde vara något enformigt att endast spela piano, upptäckte hon snabbt att den drivkraft, kreativitet och disciplin man utvecklar kunde komma till användning i många andra sammanhang. Hon har själv startat ett socialt företag i Nepal, arbetat i flera tech-scaleups – bland annat inom teleradiologi och media monitoring – drivit salsaklubb, samt arbetat som IT-kvalitetsanalytiker åt globala företag som Airbus och AstraZeneca.

Som processledare för entreprenörskap, kommersialisering och uppskalning inom DigitalWell Arena arbetar Lina, genom DigitalWell Innovationssupport, för att stärka entreprenörskapet kopplat till digital hälsa, både regionalt och nationellt. Hon leder även arbetet med skapa DigitalWell Ventures, en högkvalitativ accelerator som ska dra nytta av DigitalWell Arenas arbete med att skapa digitala testbäddar både i Sverige och Norge. Acceleratorn ska skapa förutsättningar för bolag inom emerging tech med koppling till digital hälsa och välfärd att testa, kommersialisera och skala upp sina tjänster.