November 2022

Karlstad CCC

Cecilia Karlsson Process Manager, DigitalWell Arena

Cecilia har sin bakgrund inom hälso- och sjukvården med drygt 30 års erfarenhet i både offentlig och privat vård. Hon har en grund med 10 års erfarenhet från akut- och intensivvård som sjuksköterska, och därefter arbetat ca 18 år som chef och ledare i olika befattningar.

De senaste fem åren har Cecilia arbetat med digitalisering och innovation inom Region Värmland, kopplat till hälso- och sjukvård. Cecilias passion för innovationsdriven utveckling inom hälso- och sjukvården grundar sig i tron på den outnyttjade kraft som finns hos varje individ att vilja vara delaktig i sin hälso- och sjukvård. Cecilias arbete präglas av digitalisering där individen ses som en resurs och aktiv part, där egenservice blir en självklarhet i mötet med vård och omsorg.

Som innovationsledare i DigitalWell Arena driver Cecilia utvecklingen av framtidens digitala värdeskapande hälsotjänster. En utveckling med samarbete i högre utsträckning med näringsliv, entreprenörer och civilsamhället, i kombination med akademi och offentlig sektor. DigitalWell Arena är en arena där vi vågar utmana och har mod att förändra nuvarande vårdsystem till förmån för morgondagens hälsosystem.