November 2022

Karlstad CCC

Petter Falk, forskare, RISE

Petter Falk är demokratiforskare och tjänstedesigner vid RISE, Research Institues of Sweden, samt knuten till Centrum för tjänsteforskning och statsvetenskapen vid Karlstad universitet som doktorand.

I sin forskning undersöker Petter data som demokratisk artefakt vid införandet av algoritmiska system i offentlig sektor och han har drivit ett flertal nationella och internationella innovations- och forskningsprojekt rörande data-driven innovation, demokrati och design.

Petter är även affilierad till Wallenbergstiftelsens AI-satsning WASP-HS och som gästföreläsare vid Politechnio di Milano. I host är han också aktuell med bokkapitlet Towards a public sector data culture: Data as an individual and communal resource in progressin democracy i antologin The Data Shake (Springer Briefs).