November 2022

Karlstad CCC

Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

Martin är civilingenjör och civilekonom från LTH och Lunds Universitet. Den största delen av sitt arbetsliv har han jobbat i stora organisationer som ABB, Telia Sonera, Sony Ericsson, Region Skåne med IT, affärsutveckling, produktledning och ledarskap. Sin introduktion till den offentliga världen fick han på sitt senaste jobb på Skånetrafiken, där han var affärsutvecklingschef med ansvar för tjänsteportfölj, digitala kanaler och en stor ny digital satsning för att bygga om hela erbjudandet till kunden för att göra det lätt att resa kollektivt. Där startade han ett utvecklingscenter på Malmö C, och bedrev agila utvecklingsprojekt, där man jobbar nära kunden och involverar dem i snabba och korta utvecklingscykler. Det har lett till ett världsunikt nytt biljett- och resesystem i Skåne.

Helsingborgs stad ligger långt framme inom innovation och samhällsutveckling, och är flerfaldigt prisbelönade. Staden har ett starkt driv och jobbar mot visionen Helsingborg 2035. Nu har de lagt ribban på nästa nivå och har satt ett konkret mål; att bli en av Europas mest innovativa städer. 2016 började han i sin nuvarande roll som digitaliseringsdirektör i staden. I den rollen är han dels avdelningschef på Stadsledningsförvaltningen, med ansvar för drygt 80 medarbetare och stadens gemensamma IT. Men han är också processansvarig i staden för digitalisering och innovation, kopplat till stadens politiskt beslutade ambitioner att vara ledande inom innovation och AI. I den rollen rapporterar han till stadsdirektören Palle Lundberg. Han har som ambition att mobilisera utvecklingskraften i staden och koncernen, att göra varje medarbetare till en potentiell idébärare eller intraprenör. Som viktiga delar i det arbetet har han startat upp innovationshubben Hbg Works och stadens gemensamma systematiska innovationsarbete. Hbg Works är en plats för idé- och kompetensutveckling och att driva innovationspiloter, dvs en gemensam testbädd för stad och näringsliv att möta samhällets utmaningar. Platsen är ett slags kommunal accelerator och träningsläger för intraprenörer.