fbpx
Per Skålén

Per Skålén

Talare

Per Skålén är biträdande föreståndare för Centrum för tjänsteforskning och professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Per är för tillfället verksam inom två forskningsprojekt; ett som handlar om den digitala transformationen av den svenska musikindustrin och ett som handlar om vad marknadsförare egentligen gör när de arbetar. Tidigare har Per bland annat forskat om tjänsteinnovation inom hälso- och sjukvården, om vilken roll tjänster har för människors välmående, om arbetande konsumenter och om hur verksamheter transformeras från att vara baserade på varulogik till att vara baserade på tjänstelogik. År 2016 publicerade Per boken Tjänstelogik (Studentlitteratur) som kom ut på engelska tidigare i år. Per har tidigare skrivit ett antal böcker, har publicerat drygt 30 vetenskapliga artiklar och har undervisat i företagsekonomi från introduktions- till doktorandnivå.

Från varulogik till tjänstelogik inom musikbranschen.

Vid sitt föredrag på Service Convention Sweden kommer Per Skålén prata om sin forskning om musikbranschens förändring. Han kommer beskriva digitaliseringen av den svenska musikindustrin som en transformation från varulogik, som bygger på idén att värde skapas internt i verksamheter, till tjänstelogik, som bygger på idén att värde skapas tillsammans med och av kunder. Per kommer förklara hur tjänstelogik kan användas som en vision för att åstadkomma strategisk förändring. Han kommer också ta med er på sin egen resa som musikkonsument som tog sin början med att han som 13-åring började lyssna på Eddie Meduza och Vikingarna när han växte upp i Säffle.