fbpx
Jan Gulliksen

Jan Gulliksen

Talare

Jan Gulliksen, eller mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för Digitalisering vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han forskar om Digitalisering och Digitala arbetsmiljöer, Användbarhet och tillgänglighet av digitala stödsystem och om Användarcentrerad systemdesign. Han har också lett regeringens digitaliseringskommission 2012-2016 och sitter nu i regeringens digitaliseringsråd. Han är också verksam som Digital Champion of Sweden för EU-kommissionen.

Föreläsning: Digitaliseringens transformerande kraft
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle, arbetsliv och privatliv på mer genomgripande sätt än något annat i modern tid. Vad innebär digitalisering och hur bör man närma sig digitaliseringen för att skapa en positiv och hälsosam förändring för människornas bästa.