fbpx
Jan Gulliksen

Jan Gulliksen

Talare

Jan Gulliksen, eller mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för Digitalisering vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han forskar om Digitalisering och Digitala arbetsmiljöer, Användbarhet och tillgänglighet av digitala stödsystem och om Användarcentrerad systemdesign. Han har också lett regeringens digitaliseringskommission 2012-2016 och sitter nu i regeringens digitaliseringsråd. Han är också verksam som Digital Champion of Sweden för EU-kommissionen.