fbpx

Jacob Sandgren

Talare

Jacob Sandgren är landstingsråd i Sörmland med ansvar för frågor kring personal, FOU och innovationer. Han är även politiskt ansvarig för samverkan mellan kommuner och landsting i Sörmland genom att han är ordförande i den kommun och landstingsgemensamma nämnden kring socialtjänst och vård, NSV. En samverkan som på sistone fått allt mer uppmärksamhet runt om i landet då Sörmland bland annat var först ut med en överenskommelse och att sjösätta nya arbetssätt kring Trygg och effektiv utskrivning. I grunden är Jacob Sandgren gymnasielärare i ekonomiska ämnen och samhällskunskap.

Föreläsning tillsammans med Katarina Wetter Edman:
Mod att samverka utifrån individens fokus
Med samverkan, innovativa arbetssätt och mod kan vi få individcentrering i offentlig sektor. Jacob och Katarina pratar om hur politiken kan skapa förutsättningar för samverkan i praktiken samt visar konkreta exempel från ett samverkansprojekt mellan landsting och kommuner i Sörmland.