fbpx
Henrietta Huzell

Henrietta Huzell

Moderator

Henrietta Huzell är lektor i arbetsvetenskap. Hon disputerade 2005 vid Karlstads universitet och forskar om arbetslivsfrågor kopplade till tjänstesamhället. Hennes forskning om utseendets betydelse inom privat tjänstesektor har rönt stor uppmärksamhet i medierna, exempelvis i Aktuellt, SVT och Morgonsoffan i TV4. Hon har ägnat stor del åt administrativa uppdrag av olika slag, bland ledamot i Karlstads universitets styrelse och vice ordförande Saco. Förutom sina tidigare uppdrag som föreståndare vid CTF och inom fackföreningsrörelsen är hon numer prodekan vid Karlstads universitet och vår moderator, som guidar oss under SCS 2018.