fbpx
Experio Lab

Experio Lab Sverige

Breakout Session

Experio Lab Sverige – Så skapar vi en rörelse

Experio Lab Sverige är en växande sammanslutning av just nu sju Landsting och Regioner som samverkar för att skapa förutsättningar för en användardriven förändring av svensk hälso- och sjukvård i riktning mot en personcentrerad och nära vård. Vi vet att vi inte är ensamma i det arbetet. Det pågår samtidigt i kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och i civilsamhället. Det pågår på olika nivåer, från det enskilda mötet till arbetet med utveckling av policy. Experio Lab Sverige använder design som metod och förhållningsätt för att involvera människor och organisationer i samskapande av nya lösningar på alla dessa nivåer.

Vi delar våra berättelser och erfarenheter om hur vi tillsammans skapat ett samarbete som bygger på egna initiativ, egen kraft och samhandlande för att lära nytt. Vår förhoppning är att du skall få inspiration till, och verktyg för att själv göra skillnad. Gärna tillsammans med oss.